DOŁĄCZ DO NAS!

Rejestracja konta w systemieJeżeli już masz konto w platformie POT Events ZALOGUJ SIĘ

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką proszę wypełnić obowiązkowo!


Proszę podać informacje na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować:


Podaj swoje dane kontaktowe, aby Organizatorzy mogli się z Tobą kontaktować:

(Twój E-mail jest jednocześnie Twoim loginem do systemu)
(łącznie z numerem kierunkowym)

Wybierz sobie hasło. Będzie później konieczne do zalogowania się do systemu.

(Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków)


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku
z rejestracją konta.

Zapewniamy, że dane osobowe podane w procesie rejestracji konta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją wydarzeń, na które zgłoszenia przyjmowane są przez platformę POT Events, jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu rejestracji konta na platformie POT Events i dalej rejestracji zgłoszenia na wybrane wydarzenie oraz w celu organizacji wydarzenia.
 4. Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO rejestracja uczestnika na wydarzeniu wymaga podpisania imiennej listy obecności oraz przyjęcia i umieszczenia w widocznym miejscu imiennego identyfikatora uczestnika wydarzenia co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest operator platformy POT Events oraz podmioty zaangażowane w organizację wydarzenia, na które dokonali Państwo zgłoszenia. POT zobowiąże wskazane podmioty do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz ich niezwłocznego usunięcia po zakończeniu realizacji wydarzenia.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych rejestracyjnych, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 8. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 9. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.