Warsztaty ROT-ZOPOT

Forum Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów ZOPOT to kolejna edycja spotkania przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na wszystkich szczeblach zarządzania turystyką. Forum stanowi doskonalą platformę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także do integracji wszystkich podmiotów pracujących na rzecz promocji.